Var är tidningsbranschen på väg?

Tidningsbranschen har förändrats dramatiskt bara de senaste 10 åren och är nu på väg mot en massiv förändring som kommer att märkas av alla läsare. I stort är det som har skett en del av den digitala revolutionen när det inte längre är själva tidningen som bestämmer innehållet utan istället är det läsarna som avgör vad som är värt att läsa. Från global till lokal

Det första som hänt är att lokaltidningar som tidigare mer har haft en global karaktär med nyheter från hela världen direkt hämtade från TT till att ha gått mer till lokala nyheter. Visst har dessa tidningar har lokala nyheter tidigare men nu är själva utgångspunkten att det bara är lokala nyheter och man räknar med att läsarna tar del av de generella nyheter i andra medier. Detta har man gjort för att stärka sitt eget varumärke och kunna vara kvar som en aktör. För frågan man som läsare ställer sig är; Varför ska jag betala för något jag kan läsa gratis någon annanstans? Från nyhet till repotage

De tidningar som inte har direkt lokal anknyntning utan är mer nationella och riktar sig mot hela Sverige har istället för att fokusera lokalt satsat mer på att göra bra repotage. Man har börjat göra med grundläggande och omfattande repotage som skapar nyhetsvärde.

Betala även på nätet Idag är vissa gratis men nästan alla svenska tidningar kommer inom en snar framtid att börja ta betalt för sitt innehåll på nätet. Bara en liten del av innehållet kommer i framtiden att fortsätta vara gratis och det är helt enkelt för att det inte är lönsamt att publicera innehåll gratis. Annonsintäkterna som man får för webben är inte en bråkdel av de som man tidigare fick genom sin fysiska tidning vilket har lett till att man varit tvungna att banta redaktionerna rejält.

12 Apr 2013