Hur fungerar barnbidraget i Sverige?

Vårdnadshavare till barn i Sverige får barnbidrag. I denna artikel kan du läsa mer om bidragets storlek, vem som har rätt till bidraget, vad flerbarnstillägg är och annat som kan vara bra att känna till om barnbidraget.

Barnbidragets storlek och flerbarnstillägg

Barnbidragets storlek är 1250 kr per barn. För de vårdnadshavare som har två eller fler barn betalas dessutom ett flerbarnstillägg ut. För två barn är flerbarnstillägget 150 kr totalt. För tre barn är flerbarnstillägget 730 kr, för fyra barn 1740 kr och så vidare. Flerbarnstillägget ökar alltså med antalet barn. Barnbidraget och flerbarnstillägget är skattefria.

Vem får barnbidrag?

Barnbidraget betalas ut till vårdnadshavare till barn under 16 år, eller äldre barn som går i grund- eller särskola. För att bidraget ska betalas ut behöver också vårdnadshavaren och barnet vara försäkrade i Sverige. Det är alla som bor i Sverige med svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd.

Två vårdnadshavare

De vårdnadshavare som är ensamma med barn får hela barnbidraget och eventuellt flerbarnstillägg utbetalt till sig. Är barnet fött före 1 mars 2014 och har två vårdnadshavare betalas bidraget ut till en av vårdnadshavarna. Är barnet fött efter 1 mars 2014 delas bidraget lika till de två vårdnadshavarna. Det går dock att ändra vem som ska ta emot barnbidraget genom att anmäla detta till Försäkringskassan.

Ingen ansökan behövs

Barnbidraget och flerbarnstillägget betalas ut automatiskt senast den 20:e varje månad. Barnbidraget börjar betalas ut månaden efter barnets födelse. När barnet har fyllt 16 år och går på gymnasiet betalas ett studiebidrag ut istället för barnbidrag. Om barnet går kvar i grundskola eller grundsärskola efter att ha fyllt 16 år betalas ett förlängt barnbidrag ut. Detta är inget vårdnadshavarna behöver anmäla till utan det görs av skolan.

Studiebidrag

Studiebidraget som betalas ut när barnet har fyllt 16 år och går på gymnasiet är lika stort som barnbidraget, det vill säga 1250 kr. Studiebidraget betalas ut av CSN, till skillnad från barnbidraget som betalas ut av Försäkringskassan. Studiebidraget betalas ut till vårdnadshavarna upp till att barnet fyller 18 år. Efter det betalas studiebidraget istället ut till barnet fram tills hon eller han slutar gymnasiet, dock som längst fram till det första halvåret då barnet fyller 20 år.

Fortsatt flerbarnstillägg

Ett eventuellt flerbarnstillägg betalas fortsatt ut till vårdnadshavarna efter att barnbidraget har övergått till studiebidrag. Detta gäller även efter att barnet har fyllt 18 år, förutsatt att barnet bor hos vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna, studerar heltid på gymnasiet, får studiebidrag och är ogift.

4 Oct 2022