Vad är content marketing?

Content markering, eller innehållsmarknadsföring som det även kallas på svenska är en marknadsföringsstrategi som går ut på att i olika kanaler dela värdefullt innehåll med sin målgrupp. På så sätt byggs ett förtroende till företaget upp, som i sin tur skapar ett starkt varumärke och förhoppningsvis även lojala kunder.

Tips: Läs intressanta bilrelaterade artiklar på carliabil.se

Till skillnad från många andra marknadsföringsstrategier går content marketing inte ut på att göra traditionell reklam för olika varor eller tjänster. Utan grunden bygger alltså på att dela relevant innehåll som ger värde åt målgruppen.

När används content marketing?

Content marketing är oftast en av flera marknadsföringsstrategier som ett företag använder. Det är en bra strategi för att bygga upp ett starkt varumärke, och att göra sig till "the on to go to" inom den bransch man befinner sig.

Den här typen av marknadsföring kan användas under hela företagets livslängd, det vill säga både när ett företag är nytt och när det är väletablerat. Det är en strategi som passar i de flesta branscherna eftersom det handlar om att bygga upp ett förtroende hos sina potentiella kunder.

Content marketing i praktiken

Innehållsmarknadsföring är ett marknadsföringsstrategi som kräver mycket förarbete och som man behöver ge mycket tid. För att kunna bygga upp ett förtroende med hjälp av content marketing gäller det att man som företagare har gjort grundläggande research om vad det är för information ens målgrupp faktiskt söker. Självklart gäller det också att faktiskt ha tillräckligt med kunskaper inom ämnet, så att det finns värdefull information att ge ut.

Vikten av SEO

Content marketing handlar sällan om betalda annonser och liknande, utan handlar snarare om information som genom nätets algoritmer själv hittar till målgruppen. Men för att det ska vara möjligt behöver man använda sig av det som kallas för SEO, alltså sökmotoroptimering.

Det innebär att innehållet du som företagare delar innehåller keywords som gör att ditt innehåll dyker upp i sökmotorerna. Tidigare handlade det främst om text, exempelvis på företagets hemsida som då skulle komma upp i Google. Men idag är det vanligt med content marketing även i andra kanaler, så som sociala medier och Youtube.

Fördelar och nackdelar med content marketing

En av fördelarna med content marketing är att det bygger ett mycket starkt varumärke. En annan fördel är att det är en mycket ekonomisk marknadsföringsstrategi. Företaget betalar inte för kampanjer och annonser som ska ut, utan publicerar istället genomtänkt innehåll.

Nackdelen med content marketing är att det är en lång process. Det tar tid att bygga ett varumärke och det krävs regelbundet arbete med att dela värdefullt innehåll.

10 Oct 2022