Vad gör en miljökonsult?

Miljökonsult, låter det diffust? Att arbeta som miljökonsult i Malmö kräver talan för naturvetenskap, men ännu mer ett brinnande engagemang för miljöfrågor. Som miljökonsult ger man råd åt företag såväl som kommuner, landsting och andra om vilka åtgärder som behövs i olika situationer, och vilka förebyggande stag man bör ta för en hållbar framtid. Man arbetar givetvis också praktiskt, genom miljötekniska undersökningar, riskbedömningar och analyser – bland annat. Vi är även experter på att leverera lagbevakningssystem

Miljöpolicy

Miljökonsulter kan ägna sig åt många olika saker, alltid med miljön som skyddsling, men inom väldigt olika fält. Den som driver ett företag idag bör helt klart ha en genomtänkt miljöpolicy, redo att presenteras och styrkas om det skulle behövas. Att vi alla arbetar för en hållbar framtid, lika full av färg, frisk luft och rent vatten som vi är bortskämda med idag, bör vara en självklarhet. Det är dock långt ifrån alla som vet hur man tar fram en stark miljöpolicy, och vilka åtgärder som kan/bör vidtas för miljöns skull.

Arbetsmiljö

En miljökonsult hjälper inte bara företagen med miljövänliga produkter, avfallshantering och annat uppenbart, utan är också ofta specialister på arbetsmiljö. Alla som arbetar i svenska företag har rätt till en trygg arbetsmiljö, vad nu det än innebär för varje bransch och specialisering. En miljökonsult kan nysta även i detta.

Alla tjänar

Det är inte bara miljön som tjänar på att företagare anlitar miljökonsulter, det är en god investering också för företaget själv. Att göra rätt för sig känns alltid bra, och att följa de regelverk som finns gör att man sover bättre om nätterna. Dessutom vinner man mycket mer respekt som företag om man tar miljöfrågorna på allvar.

6 Mar 2015