Vad bör man informera om i sexualundervisningen?

Sex och samlevnadOm sexualundervisning var något otänkbart förr i tiden så är det numera en viktig beståndsdel av skolundervisningen, det är faktiskt svårt att tänka sig att man för inte så länge sedan tyckte att ungdomar ej skulle utbildas om saker som rör sexualitet och andra liknande frågor. Förr i tiden var det otänkbart att öppet prata om till exempel homosexualitet i skolan, att prata om det som en naturlig del av folks sexualitet och inte som en sjukdom.

Idag är sex- och samlevnadsundervisning en integrerad del av läroplanen, såväl på grundskolenivå som på gymnasienivå. Tanken är att sexualundervisningen ska ta upp en rad olika perspektiv och på så sätt ge elever en bra helhetsbild av sexualitet, relationer, könsnormer, lagstiftning och en rad andra frågor. Bland annat så har skolan ansvar för att motverka traditionella könsmönster, samt att uppmuntra elever till att främja sina intressen utan fördomar om vad som räknas som kvinnligt eller manligt.

Vad bör då skolans undervisning rörande sex och samlevnad att fokusera på?

Något som är självklart är att undervisa kring säkert sex och om olika metoder att skydda sig på. I detta ingår också saker som könssjukdomar, symptom på dessa samt olika botemedel. Viktigt är att ungdomar inte ska skämmas över att gå till ungdomsmottagningen och fråga om p-piller eller att testa sig för klamydia. Sexualundervisningen har alltså en viktig roll att spela när det kommer till att stärka ungdomars självbild och självsäkerhet i sin egna sexualitet.

Men bör då skolan undervisa om till exempel sexleksaker? Detta är inte en helt enkel fråga – å ena sidan är ju sexleksaker något helt naturligt, något som kan ge njutning och kanske till och med hjälpa en att lära känna sin kropp, å andra sidan kan man tycka att sexleksaker är något som en tonåring knappast bör tänka på, utan att det är något som man bör vänta med tills man blir lite äldre och mer säker på sig själv.

Förmodligen är det därför bäst att som lärare följa Skolverkets råd och anpassa undervisningen till målgruppen genom att till exempel ha elevernas frågor under funderingar som grund för undervisningen. Om eleverna frågar om sexleksaker – ja, då kan man ta en diskussion om sexleksaker och dess olika användningsområden. Om inte – ja, då kanske det är bäst att prata om annat.

14 Oct 2013