Upplev ett stimulerande fritidsintresse genom att ta jägarexamen

Jägarexamen i Skåne

I Sverige har många stillasittande arbeten. Jakt är en chans att få komma ut i naturen och uppleva både skönhet och spänning. De flesta jägare längtar varje år efter att äntligen få ge sig ut i skogarna. Det handlar inte bara om adrenalinkicken som en jakt kan innebära, utan också om avkoppling. Ute i skogen är det nämligen tyst och lugnt. Kontrasten mot storstadens hets och stress kunde inte vara större. Därför ser många jakten också som en slags rekreation och själavård. Dock krävs en jägarexamen. Intresset för att ta jägarexamen har ökat i och med det ökande jaktintresset. Behöver du jägarexamen i Skåne, kan du få mycket bra hjälp.

En annan fördel med att ta jägarexamen är att man får ökad förståelse för jaktens naturvårdande betydelse i samhället. Tyvärr sprids det ibland myter om jakt, vilka oftast saknar trovärdiga källor och stöd av vetenskaplig forskning. Sanningen är att naturen måste vara i balans. Får en viss djurart föröka sig obegränsat kan hela ekosystemet rubbas. Jakten fyller en viktig funktion för att säkerställa jämvikten. Lagstiftningen ser till att jakten sker reglerat och att alla jägare är utbildade och har rätt kunskaper. Det är därför som det existerar en lag på jägarexamen för att få jaga i de svenska skogarna.

JN Jakt

Att anlita JN jakt är en bra väg till jägarexamen. De strävar efter att alla kursdeltagare ska bli godkända. Både säkerhet och god jaktetik prioriteras i samtliga kurser. Kursplanen för jägarexamen är i regel teori två gånger i veckan, sedan besök hos vapenhandlare för att bekanta sig med vapen. Har man planerat att använda hund i jakten finns möjlighet med besök i vildsvinshägn för att prova sin hund. Under jaktsäsong finns det möjlighet för deltagande under praktiskt jakt, samt för styckning av vilt.

I princip har de kurser för alla olika viktiga färdigheter vid jakt. Vill man ha en mer omfattande fördjupningskurs är även det tillgängligt. Då brukar det vara hela 6 veckor och innefatta rikligt med praktiska moment. En intensivkurs är också en möjlig väg till jägarexamen, men det kräver hundraprocentigt fokus och även att man ägnar sig åt en del teoretiska självstudier. Hör man av sig till JN jakt kan man få mer information och bra rådgivning om vad som är mest lämpligt i ens egna situation.

För att summera är jakt ett oerhört stimulerande fritidsintresse, där det finns chans både för adrenalinkickar och härlig avkoppling. Många vittnar också om hur lärorikt det är och om den fina gemenskapen man kan uppleva i ett jaktlag, trots allt är naturen fantastisk i Sverige. Jaktintresse är ett bra sätt att ta sig ut mer och få många roliga och minnesvärda upplevelser, men för det krävs en jägarexamen.

9 Apr 2015