Studieteknik

För att uppnå goda studieresultat är det viktigt att ha en studieteknik som fungerar. En studieteknik som fungerar innebär två saker: För det första är det viktigt att metoderna och rutinerna känns naturliga, att man gör tekniken man använder till sin egen. För det andra så ska den vara effektiv, man ska kunna se resultat. Studieteknik bör delas upp i tre kategorier: "Före", "medan" och "efter".

Före

Före innebär allt man gör inför en lektion/föreläsning. För att på bästa sätt utnyttja tiden på en lektion eller föreläsning och tillgodogöra sig maximalt av kunskapen gynnas man av att titta igenom innehållet i förväg. Man behöver inte lägga oändligt med tid på detta, ofta kan det räcka med 5 - 10 minuter. Det viktiga är att man bekantar sig med termer som är nya samt att man kan koppla föreläsnings innehåll till något man redan känner till. Det blir då betydligt mycket lättare att ta till sig den nya informationen.

Exempel: Man ska gå på en föreläsning där man ska gå igenom derivatans definition för första gången. Genom att lägga 5-10 minuter på att läsa igenom avsnittet kan man skapa sig uppfattningen att det kommer att handla om lutning, det påminner om att räkna fram sekanter och man kan kolla upp och bekanta sig med begreppet gränsvärde.

Om detta görs blir innehållet i själva genomgången betydligt mer konkret och lättförståeligt. De 10 minuter man la inför föreläsning var väl investerad tid. Principen gäller i alla ämnen. Nyckeln ligger i att ha koll på nya begrepp och skapa en koppling till saker man kan redan kan.

Medan

Medan syftar till tiden man är på en föreläsning/lektion. För att utnyttja tiden optimalt gäller det att vara aktiv och ställa frågor samt att ta anteckningar.

Att ta anteckningar under lektioner kan vara lite knepigt. Problemet ligger i att både försöka vara aktiv i diskussionen samtidigt som man ska skriva ner innehållet. Nyckeln ligger i att skriva så kortfattade anteckningar som möjligt. Strunta i allt som heter grammatik. Skriv kortfattade stödord, dra pilar, rita bilder osv. Syftet med anteckningarna är att kunna gå tillbaka och repetera lektionens innehåll, inte att de ska publiceras i en bok. Om man vill kan man efter lektionen renskriva anteckningarna. Här har man tid att ta det lugnt och formulera sig bättre. Detta är även utmärkt studietekniskt sätt då man repeterar lektionens innehåll.

Efter

Efter innebär tiden efter lektioner/föreläsningar. För att inte glömma bort innehållet från en föreläsning gäller det att repetera i tid. En utmärkt rutin är att alltid repetera dagens innehåll direkt när man kommer hem, förslagsvis i kombination med en mellanmål. Genom att repetera i tid behåller man kunskapen längre. Om man inte repeterar i tid glömmer man lätt. När man sedan ska plugga inför ett prov så får man börja om från början. Om man däremot repeterar kunskapen behöver man inför prov inte lära in allt på nytt, utan det räcker att fräscha upp kunskapen.

Mer om studieteknik

I dagens skola ser man tyvärr ofta att det läggs lite fokus på att lära ut studieteknik, ofta får eleverna söka upp och ta in information på egen hand. Studie-intensiven är ett företag som anordnar läxhjälp och privatundervisning för högstadie- och gymnasieelever. I undervisningen läggs fokus på, förutom ämneskunskaperna, även studietekniken. En bra studieteknik underlättar skolan väsentligt och är en viktig del i vägen mot höga studieresultat.

18 Jan 2012