Sopsortering av matavfall

MatavfallVarje år sorterar vi ungefär 500 kg sopor per person. Vår sopsortering ger möjlighet till att man genom sopor kan göra saker som materialåtervinning och även energiåtervinning av de gamla soporna. Detta göra man för att värna om miljön samtidigt som att de sopor som vi dagligen slänger ska bli mindre. För att underlätta sopsorteringen finns det många saker man kan göra. Ett exempel som börjar bli väldigt populärt i dagens samhälle är att skaffa sig flera olika sopkärl i flera olika färger. Detta gör man ofta för att dels underlätta sopsorteringen men också för att det ska bli roligare att sortera sopor. De olika sopkärlen i köket brukar man dekorera med antingen bilder på det som ska slängas där eller helt enkelt med namnet på det som ska slängas. Olika saker som man kan sopsortera är till exempel glas, matavfall och metall.

Något som ofta också hänger ihop med sopsortering är att kompostera. Kompostera är också en sorts sopsortering men ofta istället för att slänga matavfallet i en speciell soptunna så skaffar man sig en kompost hemma istället. En kompost är ett utrymme, liknande en drivbänk eller något likande, där man slänger sina matavfaller. Anledningen till att man gör detta är att man vill att avfallet skall förmultna till jord. Denna process är ett helt naturligt sätt där olika mat- och trädgårdavfall bryts ner och bildas istället till jord. Den jorden kan med fördel senare användas till plantering som till blommor eller till exempel kryddor.

Det andra alternativet man kan göra med sitt matavfall är att man sortera det i en papperspåse och senare slänger den i en speciell soptunna. Sådana soptunnor brukar finnas tillgängliga i de kommuner som vill att invånarna ska sortera ut sitt matavfall. Senare när sopbilen kommer och hämtar soporna sortera även denna mellan vanliga sopor och soptunnorna med matavfall. Kommunerna som har valt att se till att befolkningen sortera ut matavfallet använder senare matavfallet till saker som exempel biogas till bussar eller bilar samt biogödsel som senare kan användas istället för konstgödsel vid odling. Många kommuner använder sedan biogasen till sina trafikbussar för att minska utsläppen. Biogödseln säljer kommunerna ofta till olika bönder eller lantbrukare inom kommunen. Detta gör man för att försöka minska spridningen av konstgödsel. Allt detta jobb man lägger ner på matavfallet, både inom kommunen och som privatperson, gör man för att påverka det positiva miljöarbetet och minska skadliga utsläpp i naturen.

8 Apr 2013