Rätt metod att ta bort ärr

Ärrborttagning är en viktig del av plastikkirurgin idag. I takt med att utvecklingen går framåt har möjligheterna att få bort ärr med kirurgiska metoder blivit betydligt gynnsammare än för några tiotals års sedan.

Ärrkorrigering via plastikkirurgi är ett hantverk. Det finns flera metoder och dessa anpassar en skicklig kirurg så att resultatet blir optimalt. En kirurg måste ha erfarenhet för att kunna bedömma resultaten av ingreppen på förhand. Detta är ofta komplicerat då olika ärr och på förhand kan göra bedömmningen svår. Ett bra exempel på detta är när man gömmer ett operationsärr snyggt i ett hudveck. Huden förändras med tiden och vecket kan flytta sig så att ärret plötsligt syns i framtiden. Att val av läkare/kirurg är avgörande för resultatet av ärrkorrigeringen är uppenbart, trots detta väljer många budgetläkare i öststater och asien med alla risker det medför utöver misslyckad ärrborttagningsresultat.

Om billig ärrkirurgi Alla plastikkirurger marknadsförs sig med värdeladdade ord som garanti, säkerhet, uppföljning. Kirurger som tar mycket betalt har råd att erbjuda säkerhet och uppföljning, samt inte minst tillräckliga arvoden för att locka till sig de skickligaste läkarna.

Frågan man ska ställa sig är om det är värt att betala 30000-40000 kr mer för en operation som utförs av proffs där du får ett bra resultat och rätt vård om du drabbas av komplikationer. Den största risken du tar med budgetkirurger är att de kan ha bristfällig kunskap om eftervård som gör att du kan sväva i livsfara om du drabbas av komplikationer i samband med eftervård och inte minst under narkos.

Få bort är med krämer Ärr kan inte avlägsnas med kräm eller massage eller hypnos. Ärrvävnad sitter djupt i mellanhuden "dermis" ungefär som en tatuering. Oavsett hur mycket en kräm lovar vet du att du aldrig kan få bort en tatuering med en salva. Det som däremot ärrkrämer kan göra är att minska ärrets röda färg. Ny ärrvävnad är inflammerad och fylld med rödablodkroppar pga läkningsprocessen vilket ger ett röd ärrvävnad. Med tiden när läkningen är klar antar ärret en allt mer hudfärgat utseende. Detta kan ta upp till flera år från det att ärret uppstått. Det är denna proscess som går att påskynda kraftigt med en del effektiva salvor. Exempel på en bra sådan ärrkräm är Cicatrix.

13 Apr 2012