Presentreklam

Reklam och marknadsföring är idag en bransch som ständigt växer. De flesta företagen har idag insett vikten av att marknadsföra och profilera sig gentemot sina kunder. En del av detta är presentreklam.

  • Konsumenter
  • B2B kunder
  • Potentiella kunder
  • Leverantörer
  • Press & mediakontakter
  • Anställda

Kortfattat kan man säga att presentreklam är allt från personalgåvor till kundbonusar och samtidigt ett mycket smart sätt att marknadsföra sig på. Alla har vi någon gång fått en penna eller sett en t-shirt med ett företags logotyp på. Men är presentreklam ett effektivt sätt att marknadsföra sig på?

För att besvara den frågan så måste vi först titta på vad syftet med en viss specifik presentreklam är. Man kan därför dela upp presentreklam i ett par olika områden utifrån målgrupp.

Presentreklam fungerar som bäst när det finns en tanke bakom. Vad är det man ska sprida ut, till vem och varför.

Oavsett målgrupp så kan man säga att kärnan i presentreklam är att man kan lägga till ytterligare en dimension i tex en PR-kampanj . Det viktiga är att i ett tidigt skede sätta ett tydligt mål och budget med presentreklamen. Presentreklam är därför ett utmärkt komplement till reklam och marknadsföring av mer traditionell karaktär.

30 Aug 2011