Naturligt och bestående hår med en hårtransplantation

hårtransplantation

Att tappa sitt hår är något som kan drabba både män och kvinnor, men den vanligaste typen är så kallat manligt håravfall. När man åldras har håret även en tendens att bli tunnare eller ändra färg. Många tappar även håret på grund av sjukdom. Den som tappar sitt hår eller i övrigt får grovt försämrad kvalitet på håret, drabbas i regel även av sämre självkänsla. Håret betyder mycket för vårt utseende.

En hårtransplantation kan vara ett effektivt sätt att motverka problemet. Det är ett kosmetiskt ingrepp, som i allmänhet går ut på att transplantera egna hårsäckar från ett ställe på kroppen till ett annat. Vanligast är att man tar hårsäckar från huvudets sidor eller bakhuvudet, där hårväxten är tät, sedan opererar man in dem på hjässan eller vid hårfästets sidor. Oftast är det nämligen i dessa områden som håret först försvinner.

Resultatet av en hårtransplantation blir synligt först efter flera månader. Anledningen är att efter en transplantation av hårsäckar brukar håret i säcken ganska snart trilla av. Hårsäcken går sedan in i en vilofas, sedan börjar håret sakta växa ut igen. Det kan ta fyra till tolv månader innan man börjar se det tilltänkta resultatet, så det gäller att ha tålamod.

Några brukar mena att det är fåfängt att genomgå en hårtransplantation och att man ska låta naturen ha sin gång. Men varför ska man inte själv få bestämma hur man vill se ut? Människor som tappat sitt hår kan känna sig oattraktiva eller lägga mycket tid på att dölja sitt håravfall, eller till och med undvika offentliga sammanhang. I slutändan handlar det om livskvalitet och för de flesta är det självklart att åtgärda andra brister, exempelvis sneda eller gula tänder.

Behov av hårtransplantation

Finns behov av hårtransplantation, besök hårtransplantation.name för mer information. Man kan få förklarat exakt hur en hårtransplantation går till och vilka alternativ som existerar. En erfaren och professionell klinik kan svara på alla tänkbara frågor.

Till exempel tror många att en hårtransplantation är väldigt smärtsam. Nuförtiden har utvecklingen gått framåt och med vissa tekniker kommer kunden enbart uppleva lite lätt obehag. Även med de mer smärtsamma teknikerna är smärtlindringen såpass effektiv att det inte ska ses som något större problem. Andra tror att en hårtransplantation är extremt kostsam. Det är delvis sant, eftersom det är en mycket arbetsintensiv och komplicerad procedur, men det finns olika finansieringsmöjligheter och något billigare metoder som fortfarande kan ge riktigt bra resultat. Priset beror på många olika faktorer, därför är det alltid bäst att söka konsultation hos en seriös klinik.

1 Apr 2015