Köradministration på enklare sätt

Om du har ett företag som administrerar körningar av olika slag så vet du säkert hur svårt det kan vara ibland. Om du satsar på en elektronisk körjournal från oss på Trakk så kommer du upptäcka att det ger dig flera fördelar och att det blir mycket enklare att hålla reda på allt som har med körningar att göra. Denna körjournal gör att dina förare inte längre behöver logga alla de körningar han eller hon gör för hand längre. Med en elektronisk körjournal så får du enkelt en översikt över kilometerantal, adresser klockslag och om bilen använts för privat körning eller tjänstekörning.

Vilka är Trakk?

Trakk satsar främst på dig som har ett företag som har behov av elektroniska körjournaler. Vi är företaget som satsar på framtiden. Vi både uppfinner och erbjuder positioneringstjänster för både företag, privatpersoner och organisationer av olika slag. Dessutom vilar vårt företag på fem hörnstenar:

  • Marknad
  • Distribution
  • Utveckling
  • Kund
  • Telekommunikation

Vi har byggt upp vår verksamhet kring dessa fem hörnstenar och vi hade sedan innan erfarenheter och kunskaper av alla dessa. Vårt fokus ligger även på mjukvara istället för hårdvara och vi sätter dig i kund som fokus.

Mjukvara?

Trakk är ett mjukföretag och även om hårdvaran är viktigt i sig för att kunna använda våra smarta tjänster så som elektronisk körjournaler så är det mjukvaran som gör det hela möjligt. Vårt fokus ligger på att utveckla mjukvaror som är användarvänliga och som har en efterfrågan.

Anpassade behov

Trakk sätter dig som kund i fokus och anpassar våra produkter utefter vad du har för behov. Vi kan enkelt lägga till eller ta bort funktioner i systemet och vi kan även ge dig helt skräddarsydda lösningar. Eftersom mjukvaran är såpass flexibel som den är så är det enkelt att modifiera den och det spelar ingen roll vad du har för hårdvara.

27 Mar 2015