Interim management – rekrytering till interimsuppdrag

InterimschefInterim management är när ett företag eller en organisation hyr in en chef för en kortare eller längre tidsperiod. Uppdragsgivaren kan t ex ha haft en chef som lämnat organisationen och att man då behöver så kallad interim management tills man har en permanent lösning på plats. När uppdragsgivaren specificerar profilen på önskad interimschef att genomföra ett interimsuppdrag så brukar den vara mycket specifik. Att ta in en konsult för ett interimsuppdrag skiljer sig en hel del från att rekrytera en chef till en fast tjänst.

Arbetsgivare som rekryterar chefer till fasta tjänster är mer långsiktiga. De investerar i den anställde som sannolikt jobbar i företaget i många år. Då vill man att den anställde ska få utvecklingsmöjligheter, kunna växa i sin roll och man kan tillåta en viss branschglidning om övriga kriterier stämmer bra.

Uppdragsgivare som tar in en interimschef är naturligt mer kortsiktiga. Man vill inte investera i en konsult som kommer att lämna företaget efter avslutat uppdrag. Därför har man ofta mer specifika krav på kompetens och erfarenhet jämfört med rekryteringar till fasta tjänster. Man ska ha rätt kompetens, ha erfarenhet från rätt saker och jobbat inom rätt bransch. Interimschefen får gärna vara överkvalificerad för uppdraget, vilket också skiljer sig från en rekrytering till en fast tjänst.

De flesta uppdragsgivare vill ha interimschefer som har lång erfarenhet från liknande uppdrag, som oftast är rena linjeroller. Om personen har haft fasta anställningar eller uppdrag som konsult brukar vara sekundärt. Det brukar dock vara viktigt att interimschefer som har varit konsulter i många år har haft linjeroller. Har man varit konsult och kört projekt eller haft uppdrag utan linjeansvar under många år så kan konkurrenskraften minska för interimsuppdrag.

Ofta är det lättare för uppdragsgivare att snabbt få fler kandidater till ett interimsuppdrag än till en fast tjänst. De interimschefer som är intressanta för ett interimsuppdrag behöver vara tillgängliga i närtid. Det kan handla om någon vecka eller två från det att man initierar en diskussion kring ett uppdrag.

Uppdragsgivare behöver inte heller sälja in sig så hårt för att få kandidater intresserade. Interimschefer är vana att ta sig an uppdrag som kan innebära stora utmaningar, som t ex att vända en verksamhet i en svår ekonomisk situation eller en organisation som inte fungerar tillfredsställande. Det är ju svårare för en arbetsgivare att anställa en chef till en fast tjänst om utgångsläget för företaget och tjänsten anses alltför utmanande.

Till sist tre tips till uppdragsgivare som ska ta in interim management:

  • Konkurrensutsätt leverantörer och kandidater för att få rätt kompetens till rätt pris.
  • Bredare utbud hos mäklare av interimschefer än bolag med anställda konsulter.
  • Var tydlig med förväntningar på kostnadsbilden från början.

15 Oct 2012