HVB-hem - Ett skyddsnät för ungdom

hvb hem

HVB-hem, eller hem för vård eller boende, är ett skyddsboende som i första hand erbjuds till undomar i trasiga hemförhållanden och som är i behov av vård, hjälp eller stöd och ett boende på en plats där de kan känna sig säkra och väl till mods. Naturligtvis kan inte alla som har någon form av problem i hemmet få möjligheter att bo på ett HVB-hem, utan det måste för att komma till en situation som kräver denna form av boende finns en kraftig grund till grava problem eller osäkerhet i den ordinarie hemmiljön.

Det finns i Sverige många typer av HVB-hem, men det finns två saker som är gemensamt för alla oavsett om de är staligt drivna och tillviss del finansieras av statliga medel, kommunalt, privat eller kooperativt ägda. De är alla en institution som på komunens uppdrag och beordran erbjuder boende till utsatta ungdomar, samt att de alla är till för att hjälpa och reparera det som inombords har blivit skadat hos den som behöver hjälp och stöd i form av ett HVB-hem.

Det finns även en typ av HVB-hem som riktar sig till vuxna, eller till och med hela familjer när det finns en chans att rädda saker och ting och sammanföra ett normalt tillstånd i den drabbade familjen relationer. Dock är detta en del av HVB-hem som kommer vid sidan av den mera direkta funtionen med ett HVB-hem.

Nu öppnar Human Navigation AB ett HVB-hem i Malmö

På Human Navigations hvb-hem kommer det i första hand att erbjudas hjälp till flickor och pojkar mellan 13 till 22 år, som är i behov av skydd, stöd och hjälp efter att ha blivit utsatta för förtryck, tvångsgifte, hedersrelaterade våldshandlingar och övriga hot mot liv och säkerhet i hemmiljön och av övrig familjekrets. Detta HVB-hem kommer att kraftigt lägga fokus på att stärka både kraft och självförtroende i de trasiga ungdomar som kommer dit och behöver hjälp i form av samtal och säkra omgivningar. Förutom all den fina vården så är detta HVB-hem placerat i en lugn och lantligt miljö, där det finns plats för ro och att samla sina tankar i en lugnade och vacker natur.

Human Navigation AB öppnar dörrarna för detta HVB-hem i september detta år, men redan nu finns det möjligt för de som känner sig osäkra och oskyddade att boka plats på detta vårdhem. Är läget akut, så hänvisas tills invigningen av HVB-hemmet till kvinnofridslinjen, där du kan få den hjälp du behöver under tiden.

10 Jun 2015