Hushållens inlåning minskar något

Hushållen lånar pengarI en artikel publicerad av SCB lånar hushållen mindre pengar under första kvartalet 2012 i jämförelse med samma period 2011. Förmodligen är det den allmänna ekonomiska oron som sprids via media som påverkar hushållens benägenhet att låna pengar. De bolag som lånar ut pengar direkt via Internet, t.ex. smskredit som jobbar med smslån har dock sett en uppgång i antalet ansökta lån online.

Andra onlineföreteelser som att besöka siter som ger information om att låna pengar på nätet ökar också stadigt och större kreditgivare som Ferratum vädrar morgonluft. SCBs siffror är intressanta men frågan är om de går att applicera direkt på Internetvärlden.

Förmodligen speglar den negativa trenden även en nedgång i förtroendet för storbankerna. De har stått för den större delen av utlåning till hushållen och när hushållens lånebenägenhet från storbankerna minskar har de inte direkt gått över till att låna pengar online. De har helt enkelt inte hunnit med, vi väntar oss en ökning av onlinelånandet under andra halvan av 2012 och det kommer att synas i SCBs årsbokslut för 2012.

Hur det kommer att se ut 2013 är svårt att sia om, det beror väldigt mycket på hur omvärldens konjunktur ser ut och speciellt hur EU klarar av att hantera de krisande EU-länderna. Om krisen i Grekland och Spanien, Cypern samt Portugal reds ut på ett bra sätt så kommer ränteläget att stabiliseras, hushållen kommer att få en mer positiv framtidssyn vilket i sin tur innebär att de är benägna att investera kapital och därmed börja låna mer pengar.

28 Jun 2012