Hur länge finns papperstidningen kvar?

tidningFör 20 år sedan var det ingen som trodde att det som nu är på väg att hända skulle ske. Att papperstidningen som slinker ner i många människors brevlåda kanske inte skulle det samma sak en dag och det är precis vad som är på väg att hända. Allt fler tidningar bantar sina redaktioner eftersom det inte behövs lika många medarbetare för det nya formatet, Internet, som bara växer och växer och stjäl läsare från papperstidningarna.

Sämre journalistik?

Så vad kommer att ske när vi kommer så långt att majoriteten av tidningarna enbart finns på nätet och alla andra tidningar i pappersformat har försvunnit? Det är en fråga som många tidningsredationer i hela världen ställer sig och något som kommer påverka varje tidningsläsare. För när tidningen bytar arena innebär det också att man måste locka läsare på ett helt annat sätt. Man är inte lika knyten till en viss tidning och känner kanske inte alls samma för en webbtidning då alla erbjuder liknande material. Det innebär att artiklarna måste anpassas för publiken för att locka läsare vilket gör att objektiviteten i journalistiken kan försämras. Tidningarna har inte råd att publicera artiklar som inte generarerar besökare helt enkelt.

Hur ska tidningar tjäna pengar?

En intressant fråga i sammanahanget är hur tidningarna ska lyckas tjäna pengar med en allt krympande prenumerantskara och samtidigt sämre betalt för de annonser som finns i tidningen. Det finns självklart en hel del alternativ för hur tidningarna ska tjäna pengar men den största frågan är nog om vi konsumenter är beredda att betala för webbtidningen i framtiden. Då är frågan vilken tidning som tar det första steget och låser in stora delar av sitt material och endast gör det tillgängligt för betalande medlemmar. För om inte alla går samma väg blir det troligtvis extremt svårt att kunna ta betalt för något som andra erbjuder gratis.

Vilka finns kvar?

Så vilka tidningar kommer finnas kvar in i framtiden och fortsätta leverera kvalitetsjournalistik till världens befolkning. Förmodligen är det de som klarar av att anpassa sig till den nya marknaden och ser möjligheterna som den inbringar. Den globala marknaden som Internet öppnar för gör också att tidningarna måste se över landets språkliga barriär och dra nytta av hela potentialet och inte bara fokusera på den inhemska publiken.

1 Sep 2012