Högskoleprovet – Minut för minut

Utbildning MalmöÄven om frågorna på högskoleprovet ändras från år till år så är det några saker som är lika från år till år. Provet är uppbyggt på samma sätt och provpassen alltid lika långa. Dessutom genomförs alltid högskoleprovet på en lördag. De som har gjort provet flera gånger brukar säga att de förbättrar sitt resultat. Det beror troligtvis inte bara på att de lär sig mer kunskap utan även att man känner sig bekväm och van med hur dagen ser ut. Man vet vad som väntar och det skapar ett lugn. Ett lugn som gör att man undviker en hel del stressrelaterade slarvfel.

Det är självklart ingen garanti på att provet ser exakt lika ut alla år som kommer, men generellt brukar det ingenting ändras, provdagen för högskoleprovet 2014 ser ut på detta vis:

Information

Dagen börjar med en allmän information om högskoleprovet mellan 8:30-9.00. Även om man skrivit det ett flertal gånger tidigare så rekommenderas att man kommer på denna information. Om inte annat finns det tid för att göra iordning vid sin plats genom att plocka fram kaffetermos, pennor och annat. Det finns tydliga regler om vad för slags hjälpmedel som får tas med.

Det är penna (blyerts rekommenderas starkt), sudd, linjal utan gradskiva, överstrykningspennor samt pennvässare. Mobiler och annan teknisk utrustning måste lämnas i väska eller jacka och kan förvaras längst bak i rummet. Men kontrollera för säkerhetsskull att mobilen är avstängd en extra gång innan du sätter dig för att genomföra provet.

Provpass

Högskoleprovet består av fem provpass. Det är tre pass på förmiddagen mellan 9.00-9-50, 10.30–11.25 samt 11.50–12.45. Eftermiddagen består av två provpass mellan 14.00–14.55 samt 15.20-16.15.

Efter dagen är det en kort information på 5 minuter som är i anslutning till det sista provpasset.

Innan första provpasset startar är det kontroll av legitimationer. Under hela tiden som högskoleprovet skrivs kan även legitimationskontroll göras så det är viktigt att veta var man har sin ID-handling under hela dagen.

Det som klassas som godkänd ID-handling är svenskt ID-kort, EU-pass, Körkort eller giltigt utländskt pass. Viktigt är även att man har ett foto som är likt sig själv. Även om passet är giltigt så har de som arbetar på provdagen rätt att neka personer att göra högskoleprovet om de anser att fotot på ID-handlingen inte överensstämmer med hur personen ser ut.

Raster

Mellan varje provpass är det raster. Den första rasten är 30 minuter och resten 20 minuter. Detta förutom lunchrasten som är på 70 minuter. Många tycker att rasterna är korta i förhållande till den tid man sitter med de olika högskoleprovsdelarna så det gäller att utnyttja rasterna så mycket som möjligt. Många rekommenderar att man går ut och tar frisk luft och försöker prata om något annat än provfrågorna för att lämna tankarna på högskoleprovet åtminstone några minuter per rast.

5 Feb 2014