Framgångsrik rekrytering med hjälp av specifika kravprofiler

Rekrytering i Karlstad

Rekrytering är ett begrepp som beskriver den process som genomgås då ny arbetskraft skall utses i ett företag. Att utöva rekrytering kräver viss talang, erfarenhet och kunskap. I Karlstad arbetar Jobbakuten Väst AB effektivt för att hitta rätt personer för olika jobb och har i 20 år framgångsrikt rekryterat individer till en mångfald av olika poster. Verksamhetens erfarna konsulter besitter gedigen kunskap om de förutsättningar som näringslivet ställer. Konsulterna värderar skickligt organisationers behovssituation och kan analysera kunskaper. Ett av de viktigaste arbeten de utför är dock att de kan se personliga kvaliteter hos olika kandidater i förhållande till företags kravprofiler. Jobbakuten Väst arbetar ständigt utgående från att arbetsplatser skall förses med kompetent personal. De flesta besitter nämligen någon kvalité som efterfrågas på arbetsmarknaden och är så pass flexibla att de kan anpassa sig till olika typer av arbetsuppgifter och arbetsplatser. Om samhället skall vara välmående krävs det att företag är framgångsrika, vilket i sin tur enbart kan genomföras med hjälp av engagerad och kompetent personal. För att de enskilda kvaliteterna skall kunna utnyttjas kan arbetssökanden enkelt och snabbt registrera sitt CV i Jobbakutens databank för att konsulterna skall kunna placera ut så många som möjligt på passande befattningar. Att rätt person får en passande befattning bidrar i helhet till en positiv, hållbar och arbetsvillig personalstyrka.

Rekrytera ny personal

Då ett företag vill rekrytera ny personal rekommenderas ett samarbete mellan arbetsgivaren och experter inom headhunting eller rekrytering. Samarbetet inleds genom att utföra en detaljerad analys av verksamhetens utmaningar och mål. Flertalet undersökningar visar nämligen att en ordentligt utförd kartläggning av befattningens karaktär är den optimala grunden för att skapa en kravprofil som sätter prägel på hela rekryteringsprocessen. När arbetsgivaren tillsammans med sakkunniga identifierat särskilda nyckelkompetenser underlättas rekryteringen med tanke på att de tänkvärda kandidaterna bör besitta kompetenserna för att klara av arbetet. Nyckelkompetenserna bekräftar även att verksamhetens behov och förväntningar stämmer överens med kandidatens profil.

På Jobbakuten Väst i Karlstad finns även experter inom Executive Search, vilket är en passande metod då ett företag vill rekrytera en kompetent sakkunnig med expertis som är så begränsad att antalet kandidater är minimalt. Kandidaterna som verksamheten är intresserade av har ofta redan ett jobb och för att dessa unika individer skall bli medvetna om befattningen krävs en fackmannamässig bearbetning. Vid Executive Search använder sig rekryteringsbolaget av flera olika metoder för att på ett strategiskt sätt nå de personer som motsvarar befattningskraven. Projektteamet som sköter processen utför sökningen genom pålitliga kontakter i ett etablerat nätverk och genom att göra sökningar i olika databaser.

16 Apr 2015