Vad är Content Marketing?

Content Marketing

Vill man ge sig på en svensk översättning av Content Marketing så säger man kanske innehållsmarknadsföring, men ordet används inte så mycket i branschen, även om det finns att läsa om även i denna form.

Content Marketing

Den som är lite bevandrad på internet och dess funktioner har hört talas om begreppet Content Marketing. Content Marketing handlar om att skapa och dela media och annat publicerbart innehåll på nätet med avsikt att höja kundandelen, eller åtminstone behålla den man redan har.

Innehållet, alltså the content, kan vara vad som helst, i många olika format som t ex:

  • Nyhetsartiklar
  • Videoklipp
  • Rena dokument
  • E-böcker
  • Studier
  • Foton
  • Guider
  • Med mera

Genom att publicera målgruppsinriktat material i medvetna kanaler så når man ut till många på ett snabbt och effektivt sätt.

Marknadsföring on- och offline

Marketing, dvs. marknadsföring, har som koncept funnits i tusentals år, det är bara metoderna som slipats. Idag är Content Marketing på nätet ett av de viktigaste verktygen för de flesta bolag att göra sig sedda och hörda. Vill man etablera ett nytt varumärke så är Content Marketing idag ofta ett nyckelverktyg. Trots att det är relativt enkelt, och en smidig lösning i jämförelse med många andra, så är det fortfarande många som använder mer traditionella marketingmedel, ofta på grund av okunskap.

Experterna

Det finns en yrkeskår som särskilt fokuserar på just Content Marketing. Wirténs är en kommunikationsbyrå i Malmö som har specialiserat sig på just content marketing. Det är en ung, dynamisk kår som har förståelse för kravet som ligger på dem att kunna anpassa sig och lära sig nya saker. I den värld vi kallar internet skiftar allting hela tiden. Inget är definitivt, någonsin.

Vill du lyfta ditt varumärke så är ett välvilligt råd till dig att söka upp någon som är duktig på Content Marketing och överlämna uppdraget åt denne.

29 Jan 2015