Bygga kök? Planera noggrannt!

kökNär man ska bygga ett nytt kök så är det smart att vara noggrann med själva planeringen innan köksbygget startar. Genom att få ned den visionen som man har i huvudet på papper så är det lättare för alla som är inblandade i köksbygget att dra åt samma håll eftersom att alla tack vare planeringen är överrens om hur det slutgiltiga köket ska se ut. Genom att se till att även ta med mindre detaljer så som kökshandtag under planeringen så ser man till att man har full kontroll över hur det färdiga resultatet utav köksbygget kommer att se ut.

Just kökshandtag är en detalj som spelar väldigt mycket större roll än vad man kan tro. Kökshandtag må vara små till storleken men man har ofta flera stycken utav dem i ett kök, detta gör att mån ser dem flera gånger och därmed så utgör kökshandtag en av de stora delarna i ett köks utseende. Placeringen på kökskåp och kökslådor och därmed kökshandtag tenderar även att vara väldigt spridd, detta leder till att man oavsett var man vänder blicken i köket kommer vara exponerad för det intryck som kökshandtagen i köket lämnar.

Kökshandtag bör alltså planeras in tidigt i byggprocessen, detta för att se till att de bidrar till att förstärka det intryck som man vill att köket ska ha. Kökshandtag kan även sägas utgöra det yttersta lagret på köket, alltså det som är närmast betraktaren. Det gör att betraktaren när denne befinner sig i köket ser kökshandtagen i ansiktshöjd vilket givetvis är ytterligare en faktor som ökar exponeringen för kökshandtagens utseende. Eftersom att kökshandtag är befästa med en väldigt låg styckkostnad så innebär det att även ifall man behöver flera stycken kökshandtag så kommer fortfarande totalkostnaden att bli förhållandevis låg.

Man kan utnyttja den stora förändringen som kökshandtag ger genom att välja att byta kökshandtag när man vill åstadkomma förändring i sitt kök. Ett byte av kökshandtag ger en väldigt stor förändring sett till kostnaden för bytet, detta gör kökshandtag till det perfekta instrumentet när man vill göra en justering av köket utseende. En annan faktor som talar för att byta kökshandtag när man vill göra om hemma är att man enkelt kan montera dem själv. De flesta kökshandtag sitter fast med enbart skruvar, detta gör att man slipper hyra in en hantverkare som gör bytet åt en, ytterligare en detalj som håller totalkostnaden nere jämfört med byte av arbetsyta tillexempel.

27 Jun 2012