Bergvärmepumpar - Trygghet på längre sikt

bergvärmepump

Priser på el är något som bekymrar allt fler konsumenter, helt enkelt på grund av att det är, åtminstone periodvis, en stigande kostnad. Är man boende i en villa, särskilt av större modell, är det mycket dyrt att använda sig av de äldre uppvärmningsvarianterna som finns, som exempelvis oljebrännare och elektriska eller vattenfyllda element. Ett flertal kostnader är kopplade till dessa äldre typer av uppvärmning. Oljepannor måste genomgå besiktningar löpande samtidigt som oljebrännande knappast är optimalt för miljön. Gamla element är dyra att driva och kan dessutom vara förenade med olika risker. Dessa kan inkludera brand och att både barn och djur ska råka bränna sig på dem.

Då är det tur att det finns mer moderna metoder att tillgå, i form av värmepumpar. Det som finns att välja på är då olika varianter av luftvärmepumpar och bergvärmepumpar, som har blivit oerhört populära på senare år. Det finns i huvudsak två olika typer av luftvärmepumpar, dels de som tillhandahåller varm och kall luftkonditionerad luft, samt de som kompletterar dessa funktioner med att fungera som varmvattenberedare, det vill säga att tillhandahålla varmvatten. På längre sikt är dock bergvärmepumpar att rekommendera, eftersom de utgör en investering som inte bara ger en avsevärt lägre uppvärmningskostnad utan också höjer värdet på fastigheten samtidigt.

Tekniken bakom bergvärme

Tekniken bakom bergvärme innebär att man utvinner energi ur det grundvatten som finns i berggrunden. Detta åstadkoms genom att man borrar djupt ner i marken, det vill säga mellan 90 och 200 meter beroende på hur långt man har ner till berggrunden och grundvattnet. Grundvattnet hamnar i en så kallad förångare, som värmer vätskan i en värmepump. Efter detta förångas vätskan och tas in i en kompressor som effektivt värmer upp den gas som har bildats. Denna gas används sedan till husets värmesystem. Om man går i funderingar kring bergvärmepumpar finns det några faktorer att tänka över. Vinsten med en bergvärmepump blir allra störst om man förbrukar mycket värme. Vidare är det viktigt att komma ihåg att man behöver ett vattenvärmesystem i fastigheten sedan tidigare. Det kan också vara bra att känna till att man har möjlighet att söka bidrag för installation av bergvärmepumpar. Däremot bör man kontrollera med kommunen där man bor så att man har tillstånd för installationen. Ett tips är också att ta in flera offerter, eftersom priserna kan variera kraftigt. Bergvärme är mycket populärt bland villaägare och kommer säkerligen att förbli det även i framtiden. Det är med andra ord en teknik som ligger i tiden.

27 Apr 2015