Att utbilda i HLR för barn på olika nivåer

hjalpVad för slags utbildning kan du få om du söker efter kunskap inom Barn HLR dvs hjärt- och lungräddning för barn? De flesta som söker efter en sådan utbildning gör det för att själv få kunskap i att rädda liv på småbarn eller att personal ska få den kunskapen. Men utbildning inom Barn HLR går att få på flera olika nivåer vilka alla kan fås av de företag som arbetar med att utbilda inom detta.

För det första kan en kurs beställas i ”Grundkurs Barn HLR”. Det innebär att deltagarna får lära sig att hantera barn som av någon anledning inte har puls eller andning. På de allra minsta, 0-1 år, ska detta ske på ett sätt medan det sker på ett något annorlunda på resterande barn d.v.s. de upp till puberteten. Därefter har kroppen vuxit så pass mycket att Vuxen HLR är gällande.

För det andra kan man välja att gå ”Instruktör Barn HLR”. Det innebär att man utbildar sig själv till att bli den instruktör som sedan kan åka ut på arbetsplatser eller föreningar och lära ut om denna livsviktiga kunskap. Förutom praktisk kunskap ställer denna kurs även högre krav på teoretisk kunskap samt hur man organiserar en utbildning.

För det tredje finns möjligheten att välja ”Huvudinstruktör för Barn HLR”. De som blir huvudinstruktörer har rätten att utbilda instruktörer. För att få genomföra denna kurs finns ganska många krav. Självklart ska man först genomfört instruktörsutbildningen på flera nivåer. Sedan bör man även läst in sig på en del material och ha aktuella kunskaper inom ämnet.

När ett företag planerar att utbilda sin personal på Barn HLR bör man därför tänka efter vilket behov man har. Det enklaste är att skicka iväg alla på en grundkurs. Men det mer långsiktiga och kanske även mer ekonomiska är att utbilda några till instruktörer. Dessa kan sedan ha huvudansvaret att utbilda resterande personal på arbetsplatsen. Framförallt större företag väljer detta alternativ.

5 Sep 2013